Bernhard Lang Musiker, Komponist

LP mit DW 12 'cellular automata'
Hsin-Huei Huang, Piano solo

LP mit DW 12 von Bernhard Lang Cover Seite 1

LP mit DW 12 von Bernhard Lang, Cover Seite 2

LP | GOD 37 | godrec.com/god37.html
www.godrec.com

Erhältlich in der
BÜCHERSTUBE · Prokopigasse 16 · 8010 Graz · CD-Buecherstube@aon.at · ++43 +316 82 50 26