SENIOREN

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SEPTEMBER  
Freitag 14.9. 15.30 Seniorengottesdienst, anschl. Jause
Freitag 14.9. 18.00 Kirchenführung
Freitag 14.9. 19.00 Andacht
 
 
OKTOBER  
Freitag 5.10. 15.30 Seniorengottesdienst, anschl. Jause
 
 
 
 
DEZEMBER  
Freitag 14.12. 15.30 Seniorenadvent