Vítejte Téma Životopis Knihy Časopisy Rozhovor  Odkazy
Willkommen Themen Lebenslauf Bücher Zeitschriften Interview  Links
Welcome  Issues  CV   Books   Journals Interview  Links

Vítejte!

Jiří Hoskovec, PhDr., CSc. (19.2.1933 Ústí nad Labem - 11.7.2011 Praha), profesor psychologie, se věnoval zejména psychologii dopravy a historii psychologie. Je autorem resp. spoluautorem řady knih a četných článků v oblasti obecné a aplikované psychologie a historie psychologie. Na základě mezinárodní spolupráce a studijních pobytů integroval západní a východní trendy psychologie. Od roku 1994 do 2008 vedl spolu s kolegou Doc. PhDr. Jiřím Štikarem, CSc. časopis Psychologie v ekonomické praxi, a od roku 2004 do svého úmrtí byl vedoucím redaktorem časopisu Československá psychologie. Působil jako člen redakčních rad dalších odborných časopisů v různých zemích.

Kontakt:  edith.hoskovec@seznam.cz

Webmaster: vit_hoskovec@yahoo.de

Willkommen!

Jiří Hoskovec, PhDr., CSc. (19.2.1933 Aussig a.d. Elbe - 11.7.2011 Prag) Univ. Prof. der Psychologie, spezialisierte sich insbesondere auf Verkehrspsychologie und Geschichte der Psychologie. Er ist Autor bzw. Co-Autor einer Reihe von Büchern und zahlreichen Fachartikel im Bereich der allgemeinen und angewandten Psychologie  sowie Geschichte der Psychologie. Durch internationale Zusammenarbeit und Studienaufenthalte integrierte er westliche und östliche Trends der Psychologie. Er leitete, gemeinsam mit seinem Kollegen Doz. PhDr. Jiří Štikar, CSC., von 1994 bis 2008 die Zeitschrift Psychologie v ekonomické praxi  (Psychologie in der ökonomischen Praxis) und war von 2004 bis zu seinem Ableben Chefredakteur der Zeitschrift Československá psychologie  (Tschechoslowakische Psychologie). Er war Mitglied des Redaktionsrates weiterer psychologischer Fachzeitschriften in verschiedenen Ländern.

Kontakt: edith.hoskovec@seznam.cz
Welcome!

Jiří Hoskovec, PhDr., CSc. (2/19/1933 - 7/11/2011 Prague), professor of psychology, was specializing mainly in psychology of transport and history of psychology. He is author resp. co-author of a number of books and numerous articles in the area of general and applied psychology, and in history of psychology. On the basis of international cooperation, study visits and stays he was integrating Western and Eastern trends in psychology. With his colleague, Doc. PhDr. Jiří Štikar, CSc., he edited from 1994 - 2008 the journal  Psychologie v ekonomické praxi  (Applied Industrial Psychology), and from 2004 until his death he was editor in chief of the journal Československá psychologie  (Czechoslovak Psychology), and co-editor of further scientific journals in various countries.

Contact: edith.hoskovec@seznam.cz