on this page: Key to the Zamioculcaseae - Zamioculcas - Z. Loddigesii - Gonatopus - G. Boivini

The Zamioculcas and Gonatopus
Online Library

Zamioculcas Loddigesii,
Gonatopus Boivinii

by Adolf Engler.

from: Engler, A.: Araceae. In: De Candolle, Alphonse et Casimir: Monographiæ Phanerogamarum
Prodromi nunc continuatio, nunc revisio. Vol. secundum.
- Paris, Septembre 1879. pp. 63; 207-209 - [DC. Mon. Phan. II. (1879) 63; 207-209]

image
Heinrich Gustav Adolf Engler
(1844-1930)
© BGBM Info


index page


index page
Zamioculcaseae

Key to the genera


top

A. Engler (1879), Araceae. In: De Candolle, Monographiæ Phanerogamarum. Vol. II. p. 63.


SYSTEMA NATURALE ARACEARUM.

Subfam. I. Pothoideae

Engl. in Nov. Act. Nat. Cur. XXXIX n. 3 p. 140 (8).

(…)

Trib. III. ZAMIOCULCASEAE (Engl. l. c. p. 141 [9]). (Problematicae Schott Syn. Ar. 70; Prodr. p. 214.) Plantae tuberosae. Turiones post cataphylla folium solitarium pinnatum vel bipinnatum, deinde cataphylla 4—5 atquo inflorescentiam proferentes. Folia spiralia. Nervi laterales II. et III. reticulati. Flores perigoniati, dimeri, hermaphroditi; sed stamina in floribus inferioribus, gynoceum in superioribus sterilia vel flores inferiores omnino unisexuales feminei. Ovula anatropa.

Flores superiores ovario sterili, flores inferiores staminibus abortivis instructi. Pedunculus brevissimus

VIII. ZAMIOCULCAS Schott.

Flores superiores ovario omnino rudimentario instructi, flores inferiores staminodiis destituti

 IX. GONATOPUS Hook. f.

(…)

 


Title page
Monographiæ Phanerogamarum.
Title page of Vol. II. (1879)
© Bibliothèque Nationale de France

 

Zamioculcas


top


A. Engler (1879), Araceae. In: De Candolle, Monographiæ Phanerogamarum. Vol. II. p. 207-209.VIII. ZAMIOCULCAS Schott Syn. Ar. 71. Prodr. 214. Decne. in Bull. de la soc. bot. de France XVII (1870) p. 320 pr. p.Engler in Nova Acta XXXIX. p. 201 t. 6. fig. 24. — Caladium Lodd. Bot. Cab. t. 1408.

Flores morphologice hermaphroditi, sed abortu physiologice unisexuales, perigoniati. Flores  : perigonium 4-tepalum tepalis cuneatis vel spathulatis concavis, apice incrassatis depressis; stamina 4; filamenta brevia, dilatata, subclavata, compressa, antherae connectivum superantes, thecis ovato-ellipticis rima longitudinali introrsum dehiscentibus, pollen in farciminulis emittentibus; ovaria brevia oblonga, stigmate sessili coronata, perigonio superata, ovulis in loculis fere tota longitudine placentae adnatis. Flores  : perigonii tepala vertice magis incrassata, subfornicata; stamina imperfecta; ovarium ovoideum in stylum brevem attenuatum; 2-loculare, loculis uniovulatis; ovula subamphitropa funiculo brevi placentae centrali basi affixa. Stigma capitatum.

Herba Zanzibarensis rhizomate horizontali, tubera magna sessilia producente. Folia magna, plura coaetanea, basalia, cataphyllo brevi ovato-lanceolato basi involuta (ut videtur turionibus diversis insequentibus, valde abbreviatis attribuenda, ut in genere Typhonium), petiolo tereti basi clavato, infra laminam nodoso-geniculato, lamina pinnata, pinnis deciduis. Pedunculus brevis vix spadicem aequans. Spatha extus viridis, intus albida tubo inflorescentiam involvente quam lamina cymbiformis, dorso infra apicem cornuta, horizontaliter patens duplo breviore. Spadix cylindricus medio constrictus, densiflorus, inferne flores , superne flores gerens.Zamioculcas Loddigesii

(Synonym of
Z. zamiifolia)


top


Z. Loddigesii (Schott l. c., Decne l. c., Hooker in Bot. Mag. t. 5985). — Caladium zamiaefolium Lodd. Bot. Cab. t. 1408.

Rhizoma breve horizontale, tubera forma eorum Solani tuberosi emittens. Cataphyllum folio antecedens ovato-lanceolatum, membranaceum, brunneum, mox periens, in axilla turionem novam abbreviatam producens. Folii petiolus cum costa 5—6 dm. longus, ad geniculum usque 2 dm. metiens viridis, infra et supra geniculum maculis transversis obscure viridis ornatus, lamina imparipinnata, foliolis 6—8-jugis alternis elliptico vel obovato-lanceolatis acutis, brevissime petiolulatis vel sessilibus, 8—15 cm. longis, circ. 3—5 cm. latis, nervis lateralibus patentibus, laxe reticulatis.  Pedunculus brevis 3½ cm. longus, 0,75 cm. crassus, viridis. Spathae tubus subglobosus 2 cm. longus, lamina cymbiformis patens 5 cm. longa, 4 cm. lata, dorso infra apicem appendiculo fere 1 cm. longo instructa. Spadicis 5 cm. longi, 1,5 cm. crassi, ex toto albidi inflorescentia et aequilonga.

Africa tropica orientalis, Zanzibar (Boivin, Kirk, Hildebrandt); Insula Bourbon (Houllet in herb. Caes. Vindob.).


Gonatopus


top


IX. GONATOPUS (Hook. fil.) Engl. Zamioculcas Decne. in Bull. de la soc. bot. de Fr. XVII. (1870) p. 320 pr. p., Hook. fil. in Bot. Mag. t. 6026.

Flores unisexuales, perigoniati. Flores  : perigonium 4-tepalum, tepalis crassis, subprismaticis, truncatis; stamina 4; filamentis brevissimis dilatatis antheris connectivum superantibus, thecis ovato-ellipticis rima apicali extrorsum dehiscentibus, pollen in farciminulis emittentibus; ovaria rudimentaria. Flores  : perigonii phylla ovarium arcte includentia; ovarium obovoideum, in stylum aequilongum contractum, 2-loculare, loculis uniovulatis ; ovula anatropa, funiculo brevi placentae centrali basi affixa.—Stigma capitatum.

Herba Zanzibarensis rhizomate brevi dilatato. Folium solitarium magnum, proteranthium, cataphyllo lanceolato acuto, membranaceo inclusum, petiolo tereti medio nodo oblongo instructo, maculis irregulariter annuliformibus, brunneis ut pedunculi hinc inde ornato, lamina ambitu ovata 2–3 pinnata, pinnis I. inferioribus 2-pinnatis, superioribus pinnatis. Pedunculus quam petiolus paulo brevior. Spatha extus viridis, intus albida, tubo inflorescentiam involvente quam lamina lanceolata acuminata sexies vel septies breviore.


Gonatopus Boivini


top


G. Boivini (Decne.) Engl. Zamioculcas Boivini Decne. l. c., Hook. fil. in Bot. Mag. t. 6026.

Rhizoma breve. Cataphylla folio antecedentia lanceolata, membranacea, usque 2 dm. longa. Folii petiolus cum costa fere 1 m. longus ad geniculum nodosum usque 2 dm. longus, fere 2 cm. crassus, maculis ex brunneo nigrescentibus, annuliformibus ornatus, lamina 3-pinnata, pinnis oppositis infimis a geniculo ultra 1 dm. remotis; pinnis I. utrinque 4, infimis circ. 2 dm. longis 5—7-jugis, pinnis II. inferioribus impari-pinnatis bijugis; foliolis ovato-lanceolatis acuminatis sessilibus vel breviter petiolulatis, fere 1 dm. longis, 3½ cm. latis; nervis lateralibus erecto-patentibus nervum collectivum a margine remotum formantibus. Pedunculus fere 3 dm. longus ut petiolus maculatus, tenuior. Spathae tubus subglobosus 2 cm. longus, lamina ovato-lanceolata 1,3 dm. longa, 4—5 cm. lata, extus luride viridis lineolis fuscis creberrime striolata, intus pallide straminea. Spadicis 1,3 dm. longi inflorescentia feminea circ. 2 cm., mascula 1 dm. longa, utraque ex albido lutescens.

Africa tropica orientalis, Zanzibar (Boivin, Kirk, Hildebrandt).


 

top


this html version © 2008 Norbert Anderwald - All rights reserved
disclaimer


index page


July 09, 2008

last update:
August 28, 2009

Valid HTML 4.01    Valid HTML 4.01   Valid CSS level 3