on this page: Genus Zamioculcas - Z. zamiifolia - Fig. 85: Z. zamiifolia - Genus Gonatopus - G. boivinii - Fig. 86: G. boivinii - G. angustus

The Zamioculcas and Gonatopus
Online Library

Zamioculcaseae:
Zamioculcas zamiifolia,
Gonatopus Boivinii, G. angustus

by Adolf Engler.

from: Engler, A. (ed.), Das Pflanzenreich. Regni vegetabilis conspectus.
IV. 23 B. (Heft 21 Araceae-Pothoideae) - Leipzig 1905. pp. 304-308

note: this is the original description of the currently valid name Zamioculcas zamiifolia.

image
Heinrich Gustav Adolf Engler
(1844-1930)
© BGBM Info


index page


index page


The genus Zamioculcas


top

A. Engler (1905), Das Pflanzenreich. IV. 23 B. (Heft 21 Araceae-Pothoideae). p. 304-308


Tribus V. Zamioculcaseae Engl.

Zamioculcaseae Engl. in Nova Acta Acad. nat. cur. XXXIX. n. 3. (1876) 140, in DC. Mon. Phan. II. (1879) 63 et in Engl. u. Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 116. — Problematicae Schott, Syn. Ar. (1856) 70, Prodr. (1860) 214. — Vide supra p. 20.

7.  Zamioculcas Schott.

Zamioculcas *) Schott, Syn. Ar. (1856) 71, Prodr. (1860) 214, Decne. in Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 320 pr. p.; Engl. in Nova Acta l. c. p. 201 t. 6, fig.24, in DC. Mon. Phan. II. (1879) 207, in Engler's Bot. Jahrb. I. (1881) 189 — 190 et in Engl. u. Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 117, Fig. 75; N. E. Brown in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII, (1901) 195. — Caladium Lodd. Bot. Cab. (1828) t. 1408.
___________

*) Nomen compositum ex Zamia et Culcas, voce vernacula ex India in Aegyptum transgressa.

Flores morphologice hermaphroditi, sed abortu physiologice unisexuales, perigoniati. Flores masculi: Perigonium 4-tepalum, tepalis cuneatis vel spathulatis, concavis, apice incrassatis depressis; stamina 4; filamenta brevia, dilatata, subclavata, compressa, antherae connectivum superantes, thecis ovato-ellipticis rima longitudinali introrsum dehiscentibus, pollen in farciminulis emittentibus; ovarium breve, oblongum, stigmate sessili coronatum, perigonio superatum, ovulis in loculis fere tota longitudine placentae adnatis vel abortivis. Flores steriles: Tepala pistillodium claviforme includentia. Flores feminei: Tepala vertice magis incrassata, subfornicata; stamina imperfecta; ovarium ovoideum, in stilum brevem attenuatum, 2-loculare, loculis uniovulatis; ovula subamphitropa funiculo brevi placentae centrali basi affixa. Stigma capitatum. — Herba rhizomate horizontali crassissimo, turiones nonnullas cataphyllis 2—4 et folio unico praeditas proferente. (Vide notam.) Folium magnum ad basin petioli vagina fere a basi libera biauriculata instructum; petiolus teres, basi incrassatus, infra laminam demum nodoso-geniculatus, lamina crassa pinnata, pinnis juvenculis imbricatim sese obtegentibus, demum deciduis atque in tubera excrescentibus (Fig. 85 H). (Conf. Lynch in Gard. Chron. XIV. (1880) 375, Engl. in Engler’s Bot. Jahrb. I. 189.) Pedunculus brevis vix spadicem aequans. Spatha extus viridis, intus albida; tubus inflorescentiam femineam involvens, quam lamina cymbiformis, dorso infra apicem cornuta, horizontaliter patens duplo brevior. Spadix cylindricus medio constrictus, densiflorus, inferne flores femineos, superne flores masculos, media parte constricta flores steriles, omnes contiguos, gerens.

Species solitaria, insulas Sansibar et Bourbon atque Africae orientalis partem inhabitans.Title page
Das Pflanzenreich.
Regni vegetabilis conspectus.

Title page of Band IV. 23 B (1905)
© Real Jardín Botánico, Madrid

Nota. Turiones post cataphylla 2—3 folium unicum, deinde iterum cataphylla 1—3 et inflorescentiam vel inflorescentias duas ex hac formula proferunt:

3—5 N, L, N , S
|
N, S

Sic in specimine jam 20 annos in horto Berolinensi culto. Attamen in specimine a cl. Hildebrandt ex insula Sansibar introducto vidi post folium cataphylla plura et spatham ex formula:

3—5 N, L, N, N .. N  (n—1) Nn, S
|
3—5 N, L, N, N .. N, S
Confer quoque p. 8 Fig. 7.

 


Abbreviations:

N = Niederblatt (cataphyll)
L = Laubblatt (trophophyll)
S = Spatha (floral leaf)


Zamioculcas zamiifolia


top


Z. zamiifolia (Lodd.) Engl.**) — Caladium zamiaefolium Lodd. Bot. Cab. (1828) t. 1408.Z. Loddigesii Schott l. c.; Decne. l. c.; Hook. in Bot. Magaz. t. 5985; Engl. l. c.; N. E. Brown l. c. — Rhizoma usque 5 cm crassum, turiones abbreviatos, basi 2—2,5 cm crassos producens. Folii (stirpis valde robustae) petiolus cum costa 4—6 dm longus, e basi 2—3 cm crassa sursum attenuatus, ad geniculum usque circ. 2 dm metiens, viridis, infra et supra geniculum maculis transversis obscure viridibus ornatus, lamina imparipinnata, foliolis 6—8-jugis alternis, elliptico- vel obovato-lanceolatis acutis, brevissime petiolulatis vel sessilibus, 8—15 cm longis, circ. 3—5 cm latis, juvenculis margine irregulariter nigro-punctatis, nervis lateralibus patentibus, laxe reticulatis. Pedunculus brevis 3,5 cm longus, 0,75 cm crassus, viridis. Spathae tubus subglobosus, 2 cm longus, lamina cymbiformis, patens 5 cm longa, 4 cm lata, dorso infra apicem appendicula fere 1 cm longa instructa. Spadicis 5 cm longi, 1,5 cm crassi, ex toto albidi inflorescentia et aequilonga.
___________

**) Nomen lege prioritatis mutavi.Fig. 85.
Zamioculcas zamiifolia


top


Fig. 85

Fig. 85. Zamioculcas zamiifolia (Lodd.) Engl. A Planta tota, 1/3 magn. nat. B Spadix C Flos masc. longitudinaliter sectus. D Flos omnino sterilis, longitudinaliter sectus. E Stamen. a a dorso visum, b antice visum. F Flos femineus longitudinaliter sectus. G Pistillum. H Foliolum dejectum in tuber excrescens, turionem producens. — Icon. ex Engl. et Prantl, Pflzfam. reproduct.
Note: This image was originally published in:
Engler & Prantl (1889): Die natürlichen Pflanzen­familien, II. Teil, 3. Abteilung p. 117 Fig. 75.

See also in:
Engler & Drude (1908), Die Vegetation der Erde IX. Die Pflanzenwelt Afrikas II. Band p. 240 Fig. 160.

Ostafrika und Sansibar (Boivin, Kirk, Hildebrandt). Sansibar­küsten­gebiet: Rabai Hills bei Mombas (Taylor ex N.E. Brown). West-Usambara: in der Gebirgssteinsteppe am Nordabhange des Gebirges unterhalb Mbalu zwischen Steinen mit succulenten Euphorbien und Dorstenien (A. Engler — nicht blühend im Oktober 1902). Mascarenen: Insel Bourbon (Houllet — Kais. Herb. in Wien). Ob wild?The genus Gonatopus

with key to the species


top


7. Gonatopus Hook. f.*)

Gonatopus Hook. f. in Bot. Magaz. (1873) t. 6026; Engl. in DC. Mon. Phan. II. (1879) 208, in Engl. und Prantl, Pflzfam. II. 3. (1887) 117, Pflanzenwelt Ostafr. C. (1895) 131; N. E. Brown in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (1901) 196. — Zamioculcas Decne. in Bull. Soc. bot. France XVII. (1870) 320 pr. p.

Flores unisexuales, perigoniati. Flores masculi: Perigonium 4-tepalum, tepalis crassis, subprismaticis, truncatis. Stamina 4; filamenta brevissima dilatata in tubum connata, antherae connectivum superantes, thecis ovato-ellipticis poro apicali dehiscentibus, pollen in farciminulis emittentibus. Pistilla rudimentaria. Flores feminei: Perigonii tepala ovarium arcte includentia. Ovarium ovoideum, in stilum aequilongum infra stigma incrassatum contractum, 2-loculare, loculis uniovulatis, ovula anatropa, funiculo brevi placentae centrali basi affixa. Stigma capitatum. — Herbae Africae orientalis, tubere dilatato instructae. Folium solitarium magnum, proteranthium, cataphyllis lanceolatis inclusum; petiolus teres medio geniculo oblongo instructus, maculis irregulariter annuliformibus, brunneis ut pedunculi hinc inde ornatus; lamina ambitu ovata, 2—3-pinnata, pinnis I. inferioribus 2-pinnatis, superioribus pinnatis. Pedunculus quam folium ± brevior, cum folio coaetaneus. Spathae extus viridis, intus albidae tubus inflorescentiam involvens quam lamina lanceolata acuminata pluries brevior.
___________

*) γóνυ = genu, πους = pes; petiolus medio geniculo instructus.


Clavis specierum.

A. Pinnae extimae lanceolatae vel elliptico-lanceolatae, basi haud decurrentes

1. G. Boivinii.

B. Pinnae extimae lineares vel lineari-lanceolatae, basi distincte decurrentes

2. G. angustus.Gonatopus boivinii


top


1. G. Boivinii (Decne.) Hook. f. in Bot. Magaz. (1873) sub. t. 6026, Engl. l. c.; N. E. Brown in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (1901) 196. — Zamioculcas Boivini Decne. l. c. — Tuber depressum, usque 1,25 dm diametiens. Cataphylla folio antecedentia lanceolata, membranacea, usque 2 dm longa. Folii petiolus cum costa fere 1 m longus ad geniculum nodosum usque 2 dm longus, fere 2 cm crassus, maculis ex brunneo nigrescentibus, annuliformibus ornatus, lamina 3—4-pinnata, pinnis oppositis infimis a geniculo ultra 1 dm remotis; pinnis I. utrinque 4, infimis circ. 2 dm longis 5—7-jugis, pinnis II. inferioribus impari-pinnatis bijugis; foliolis lanceolatis usque elliptico-lanceolatis, acuminatis, sessilibus vel breviter petiolulatis, fere 1 dm longis, 3,5 cm latis, nervis lateralibus erecto-patentibus nervum collectivum a margine remotum formantibus. Pedunculus fere 3 dm longus ut petiolus maculatus, tenuior, interdum 2 cum folio coaetanei. Spathae tubus subglobosus 2 cm longus, lamina ovato-lanceolata, 1,3 dm longa, 4—5 cm lata, extus luride viridis, lineolis fuscis creberrime striolata, intus pallide straminea. Spadicis 1,3 dm longi inflorescentia feminea circ. 2 cm, mascula 1 dm longa, utraque ex albido lutescens. — Fig. 86.Fig. 86.
Gonatopus Boivinii


top


Fig. 86

Fig. 86. Gonatopus Boivinii (Decne.) Engl. A Habitus totius plantae. B Foliola. C Spatha et spadix. D Flos supra visus. E Tepalum a dorso visum. F Tepalum a latere visum. G Androeceum pistillodium includens. H Idem, longitudinaliter sectum. J Flos , tepalis 2 destitutus. K Gynoeceum, longitudinaliter sectum. Ovarium, transverse sectum. M Ovulum. — Icon. origin.

Note: See this image also in:

Engler & Drude (1908), Die Vegetation der Erde IX. Die Pflanzenwelt Afrikas II. Band p. 242 Fig. 161.

Ost-Afrika: Insel Sansibar (Boivin ex Decaisne, J. M. Hildebrandt — Herb. Berlin); Sansibar­küsten­gebiet: Rabai Hills bei Mombas (Taylor — Herb. Kew); Ost- und West-Usambara, von 150—700 m, in den untern Bergwäldern häufig (A. Engler, im September 1902). Nyassaland: Shire Valley, gegenüber den Fällen von Zedzane (Kirk n. 339 — Herb. Kew), Shire (Buchanan n. 186 — Herb. Kew), Milanji-Berge (Mc Clounie n. 51 ex N. E. Brown).

Nota. Folia stirpis juvenculae simpliciter pinnata sunt (ex N.E. Brown).


Kew Herbal Nr. K000345881: Zamioculcas Boivini
Zamioculcas boivini
(Syn. of Gonatopus boivinii)


(Kirk Nr. 339, 1861)
Kew Herbal Nr. K000345881

© Royal Botanic Gardens, Kew

Gonatopus angustus


top

2. G. angustus N. E. Brown in Th. Dyer, Fl. trop. Afr. VIII. (1901) 197. — Tuber napiforme. Cataphylla 1—1,5 dm longa. Folii petiolus cum costa 0,5—1,5 m longus, lamina tripinnatipartita, partitionibus ultimis vel segmentis linearibus vel lineari-lanceolatis, 3—7,5 cm longis, 3,7—10 mm latis, basi plus minus decurrentibus. Pedunculus 5—7,5 cm longus. Spathae tubus oblongo-ovoideus, 2,5—3 cm longus, lamina oblonga, circ. 7,5 cm longa, 3 cm lata, reflexa. Spadix sessilis quam spatha brevioris pars feminea circ. 2 cm longa, 8 mm crassa, pars mascula cylindrica obtusa circ. 6 cm longa, basim versus attenuata.

Ostafrika: Sambesigebiet; Abhänge der Berge bei Boruma (Menyharth n. 922 bis).

Nota. Folium hujus speciei etiam magis quam illud speciei alterius folium Umbelliferae cujusdam in mentem revocat.


 

top


this html version © 2002 Norbert Anderwald - All rights reserved
disclaimer


index page


June 19, 2002

last update:
August 28, 2009

Valid HTML 4.01    Valid HTML 4.01   Valid CSS level 3